Vi har flere ansatte med rusbakgrunn

 

Det er viktig med solid medisinsk og psykologisk kompetanse når vi møter kvinner med røffe historier og mye bagasje. Men vår erfaring er at det personlige møtet mellom mennesker som deler en historie, er helt uvurderlig for en rusavhengig som skal starte arbeidet som kreves for å bli rusfri.

Derfor har flere av våre ansatte rusbakgrunn, både de som jobber i administrasjonen og behandlere. De kan dele sine personlige erfaringer rundt det å bli rusfri, og dette har svært stor verdi. Vi er overbevist om at dette er ett av de viktigste suksesskriteriene bak ARKENs resultater – som er varig rusfrihet og verdige liv.

 

 
Spisestuen på ARKEN

Spisestuen på ARKEN