Vår målgruppe

 

Det er aldri for sent å bli rusfri. Det er håp for alle. Uansett type rusmiddel eller rushistorie.

Vi tilbyr behandling til kvinner fra alle samfunnslag, i utgangspunktet kvinner over 23 år. Felles for alle ARKEN-kvinner er et alvorlig rusmisbruk, det kan være alkohol eller illegale rusmidler. Vi er spesialister på behandling av rusavhengighet, men de fleste kvinnene har ofte sammensatte problemer. Noen har lettere psykiske lidelser, mange har et komplekst avhengighetsbilde (spiseforstyrrelser, utfordringer med spill, økonomi eller relasjoner).

På ARKEN møter disse kvinnene først og fremst trygghet, ærlighet og kjærlighet. De blir sett som kvinner, ikke kun som rusavhengige. Og det er vårt utgangspunkt for å hjelpe dem til et rusfritt og verdig liv.

Derfor fungerer rusbehandling på ARKEN

 

 
Et av soverommene på ARKEN

Et av soverommene på ARKEN

 

Sagt av ARKEN-kvinner om oppholdet:

”I gruppen opplever jeg at det blir vanskelig å opprettholde ulike forsvar fordi det blir så troverdig og kraftfullt når det er øyne som kjenner seg igjen, som ser på deg”

”Det at ARKEN har 9 måneder primærbehandling er viktig. Jeg hadde en tung ryggsekk, en rustning av stål og mye frykt. Derfor trengte jeg tid på å lande i behandlingen for å klare å ta imot hjelp”

"Jeg fikk muligheten til å bli venn med kvinner, noe jeg ikke har opplevd siden ungdomsskolen. På ARKEN fikk jeg tatt livet av fordommer jeg hadde mot andre kvinner"