ARKEN er ledende i Helse-Norge innenfor rusbehandling for kvinner.

KVINNENE GJENNOMFØRER.
I perioden 2014 til 2016 hadde ARKEN 70 % gjennomføringsgrad på kvinner i behandling.

TILFREDSHET.
Hvert år måles pasienttilfredshet i Norge. ARKEN har i årevis stått på listen over Norges ti beste behandlingssteder.

RESULTATER.
Brukerundersøkelsene viser at 65 % av kvinnene som har vært i behandling hos Kvinnekollektivet ARKEN er rusfrie i dag.

KORT VENTETID.
Veien er kort til den beste hjelpen. Alt du trenger er en henvisning fra din fastlege eller ruskonsulent.

Er livet blitt umulig å mestre på grunn av rus? Slik får du hjelp

Stolte ARKEN-kvinner

Mange kvinner som har vært i behandling hos oss kaller seg ARKEN-kvinner. Rusfrie kvinner er ærlige kvinner, og de er stolte av å ha gjennomført Norges tøffeste rusbehandling. ARKEN-kvinnene er i dag ressurser i samfunnet, og vi møter dem igjen som sykepleiere, lærere, sosionomer eller i næringslivet.

Vi tror at disse kvinnene trengs i Norge. De er håpene for alle kvinner som lever i aktivt misbruk. De er bevisene på at uansett hvor svart det føles, så finnes det en løsning.