Hva menes med benektelse?

Benektelse er en psykisk forsvarsmekanisme alle mennesker har. Det er i utgangspunktet en mestringsstrategi som har som hovedfunksjon å holde ubehag unna.

Read More


Tidligere rusavhengige kvinner er en stor ressurs

Tidligere rusavhengige kvinner er ofte veldig pålitelige, har god arbeidskapasitet og kan være en ressurs for norsk næringsliv. Selv om de har hull i CV-en.

Read More


Nasjonalt kompetansenettverk for 12-trinnsbehandling

Nasjonalt kompetansenettverk for 12-trinnsbehandling består av institusjoner med lang erfaring i bruk av 12-trinnsmodellen.
Pr. juni 2018 består nettverket av følgende institusjoner Kvinnekollektivet Arken, Oslo, Sigma Nord as, Tjeldsund, Trasoppklinikken, Oslo, Sørlandet sykehus HF, Avdeling for rus og avhengighetsbehandling, Kristiansand.
Alle institusjonene er en del av, eller har driftsavtale med regionale helseforetak. Døgnbehandlingen er derfor kostnadsfri for pasientene.

Read More


ARKEN deltar i nordisk-russisk samarbeid/prosjekt – FEMIS

FEMIS is a project that builds upon Nordic-Russian networking and capacity, spread knowledge and identify areas for further cooperation on drug and alcohol abuse prevention, social inclusion and healthy lifestyle promotion among vulnerable women at risk. The project also targeted gender-based discrimination, improvement of social services and wellbeing of these women.

Read More